Asterix og hans gæve gallere
Atter en gang er det en tegnefilm, jeg skal forsøge at finde locations til.
Heldigvis er Asterix og hans gæve gallere funderet i historiske begivenheder
- i hvert fald som udgangspunkt. Selv om filmen langt fra er en dokumentar.

 

Den velkendte indledning fra samtlige Asterix album, med luppen over Gallien, for at markere placeringen af vore to venners landsby, er skiftet ud med en tegning der viser vore venenrs landsby, omringet af romerne.
Gallien, svarer til nutidens Frankrig, Luxemburg, Belgien hovedarten af Schweitz, områder af det nordlige Italien, Holland og Tyskland.
Den del hvor den lille gallerlandsby er beliggende, blev betegnet keltisk Gallien. Romerne kaldte området for Provinsen.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Copyright Dargaud Films

Filmen indledes med at den gallerske høvding Vercingetorix overgiver sig til romerne, efter slaget ved Alesia. Dette skulle angiveligt have fundet sted i september år 52 før vor tidsregning. Slaget fandt sted omkring byen Alise-Sainte-Reine, hvor der i dag er bygget et historisk-arkæologisk museum, samt en delvis kopi af det romerske befætsningsværk. Vercingetorix endte i romersk fangenskab, og sad fængslet i 5 år, før han - ufrivilligt - tabte hovedet.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Copyright Dargaud Films

I filmen er troldmanden Miraculix blev taget til fange af romerne, og holdes indespærret i lejren Perikum. Perikum har nok næppe været lejrens rigtige navn, men den har sandsynligvis set nogenlunde ud, som denne kopi af fæstningsværket.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Copyright Dargaud Films

Asterix standser en oksekærre på en vej ved med kilometerstenen mærket med N VII. N7 - eller RN 7 - er en stor fransk rute, der løber fra Paris, over Lyon og ender i Menton. Den er i store træk baseret på Via Agrippa, som er navnet på en del af det store vejnet, som romerne anlagde i Frankring, under deres belejring. Navnet stammer fra manden bag anlægsarbejdet, Marcus Vipsanius Agrippa. Den nuværende rute har pga. moderniseringer fået flere andre numre, her i blandt: RD 7, RD 607, RD 307, RD 907, RD 707, RD 207, RD 7n, RDN 7 og RD 6007, og er også kendt under navnet ferieruten, den blå rute - eller endda dødsruten...
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Copyright Dargaud Films