Færgekroen
Filmen om de to venner, Erik og Lars, der i fællesskab driver en lille færgekro og færge,
men som tages noget så eftertrykkeligt ved næsen, byder på mange fine billeder,
fra området omrking Hørby Færgekro, Holbæk, Tuse Næs mm.

 

Hvis man er udstyret med rimeligt fungerende øjne, kan man nok ikke undgå, at lægge mærke til at kroen i filmen ikke helt ligner nutidens Hørby Færgekro, beliggende på Srandvejen 1 i Hørby (ved Holbæk)
Kroen, der kan dateres tilbage til 1730, nedbrændte nemlig i 1968, og blev efterfølgende opført i sin nuværende stil.
Den gamle kro blev i øvrigt lejet til indspilningen - ikke for penge - men for en hvidtning og maling udvendig, da SAGA gerne ville have, kroen skulle fremstå lidt slidt. Efter indspilning, blev kroen efterfølgende malet.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


I filmen har Jens Ravn et møde i en bank. Banken er Holbæk Bank der låi Nygade i Holbæk. I dag huser ejendommen en forretning der sælger dametøj.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Færgen der benyttes i filmen, er Hørby færgen, der sejlede fra Hørby til Holbæk - og retur. Den lille færge er blevet ombygget flere gange i sit liv, og var en populær rute i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, men i 1968 blev færgen solgt, og ruten helt indstillet i 1972. Færgen Hørby endte sine dage på B&W hvor den belb hugget op i 1988.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. Google, vigsoe-rahbeck.dk og hoerby-havn.dk. Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Landsretssagfører Erlandsens villa, er beliggende på Høstvej 8 i Charlottenlund. Stedet er lidt mere bevokset, end det var i 1956. Men kigger man efter, bemærker man, at trappen og indkørslen stadig er brolagt med Ølandsbrud - eller Ølands sten.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Buster Larsens sølle skurk, P. Andersen, gemmes af vejen af Ranggaard og Erlandsen, men med hjælp fra Erlandsen datter, lykkes det for Erik og Lars at opstøve Andersen i hans skjulested, hvor de også finder det originale pantebrev.
Skjulestedet er beliggende i huset Lyngby Kirkestræde 7 i Lyngby. På midterste højre foto, er det huset markeret med rødt helt i billedets top.
I dag ser det ud til, at et af nabohusene har måtte vige pladsen for en p-plads.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google, Kortal.dk)Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Den sleske Ranggaard ryger i vandet, med bil og hat og hele gøgemøget, lige ud for Hørby færgens anløbsplads. Stedet er Holbælk Havn, Havnegade / Piratstræde iHolbæk. I dag er de gamle havnebygniner og gassiloer borte, men i baggrunden kan man lige skimte kirkespiret.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Jens Ravn bor i dette smukke hus, der er beliggende på Hørsholmvej 31-15 ved Kvistgård. Gårdens navn er Nybogård, og stedet drives i dag, som golf-hotel mm.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Ranggaard spiller tennis med Erlandsens datter, på denne smukke tennisbane. Få fotoet til højre, er det banen yderst til venstre i billedet. Banen tilhører Holbæk Tennisklub, beliggende på Højen i Holbæk.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Udsigten fra Færgekroen, med indsejlingen til Hørby Havn, og med Holbæk i baggrunden. Ste fra Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.