Flådens friske fyre
Historien om de tre fiskere, der indkaldes til aftjening af deres værnepligt,
og som må ty til hjælp fra flåden, til at fange ål, så de kan få betalt afdraget på deres fiskekutter.
Filmen indeholder en landfast træningsbåd, en skrottet korvet og masser af sømænd - og ål...

 

Lynæs Havn er stedet hvor Svend, Knud og Valdemarlægger til, og losser deres fisk.
Som man kan se, har havnen forandret sig en del, siden filmen blev indspillet, men flere af bygningerne er stadig i brug, og genkendelige. Havnen er beliggende kun tre kilometers penge fra Hundested, og er flittigt besøgt af lystsejlere, og giver adgang til både Isefjorden, Roskilde Fjord og videre ud i Kattegat.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Gården hvorfra Dirch cykler afsted til fodbold, ligger på Frederiksværkvej 4 i Lynæs. Den er ikke længere hvidkalket, men er nu gul.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

På Lynæs kro spiller Svend en pot billard, da han modtager sin indkaldeldse. Kroen eksisterer stadig, selv om interiøret er ændret en del siden 1965.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Scenen hvor Dirch (Valdemar) har problemer med prøven, og Ove Sprogøe (Knud) signalerer svarene med en rød og en gul blyant, er optaget i gymnastiksalen i Auderødlejren. Lejren blev benyttet som Søværnets Grundskole, frem til sin lukning i 2007.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Dirch (Valdemar) spiller - som i mange af sine film - fodbold. Banen var beliggende på Søndergade 81 i Hundested. De er forlængst nedlagt, og i dag er der på stdet, bygget et plejehjem. På billedet hvor Dirch ligger og bider i græsset, kan man lige ane Lynæs Kirke i øverste højre hjørne.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Korvetten Triton spiller en ret så fremtrædende rolle i filmen. Det er her vores tre venner skal aftjene deres værnepligt, og det afføder en del pudsige episoder. Triton blev oprindeligt bygget i Italien, og indgik i den danske flåde 10. august 1955, og var således ti år under indspilningen af filmen. Hun blev søsat 12. september året før.
Skibet havde en besætning på 108 mand - heraf en del skuespillere... Skibet var 76,10 meter langt, 9,60 meter bredt og kunne skyde en fart af godt 20 knob.
9. januar 1981 udgik Triton af af tjeneste, og i september året efter, blev den bugseret til Spanien fra Frederikshavn, til ophugning.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Trtion lægger til kaj i Svendborg Havn, og man kan stadig genkende byens silhoutte bag skibet.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Torvets Bodega på Torvet 12 i Frederiksværk, er stedet hvor Svend, Knud og Valdemar støder ind i Hanne og Karen. I filmen ser det ud til at man når til bodegaen ved at gå over broen over Frederiksværk Kanal - men det er det rene snyd, da bodegaen ligger lidt længere borte. Stedet lever i bedste velgående den dag i dag.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

L01 Lappedykkeren. Det var den officielle betegnelse for øvelsesskibet der lå på land i Auderødlejren ved Frederiksværk. Det er her at Dirch nonchalent kaster et reb, der rammer plet. Det siges at skibet rumemr dele af nogle af de skibe, der blev sænket på Holmen 29. august 1943.
Skibet blev brugt til at træne de meninge, i basala færdigheder, før de kom ud på søen.
På billedet nederst til venstre, kan man se Lappedykkerens placering i lejren. Da Auderødlejren lukkede i 2007, blev Lappedykkeren flyttet til Bangsbofortet ved Frederikshavn, hvor man kan se "skibet" den dag i dag.
Øverste venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.