Frøken Nitouche
Frøken Nitouche hører nok til den af Dirchs film
som flest kan være enige om at synes.
Den er sød, fyldt med iørefaldende musik - byder på en rundtur i Dragør.
En tur der begynder i Næstved...

 

Annelise Reenberg var en af de instruktører der var suvenrænt dygtigst til at få det bedste fre i Dirch. Hun kunne desværre ikke få det bedste frem i de klostre, som blev besøgt, for at finde en egnet location. Se selve klosterets indvendig rum, blev bygget i Saga studierne, der dengang lå på Anettevej i Charlottenlund. Studiet er for længst forsvundet, og har givet plads for en bebyggelse, der meget nærliggende hedder Sagaparken.
De udvendige klostermure, er sandsynligvis også blot kulisser, men hvor de blev filmet, har jeg ikke kunnet finde ud af.
Fotos fra filmen. Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Rasmus - ritmesterens oppasser - bliver sendt på en runde i byen, for at finde den unge løjtnant Parsberg. Parsberg har en dødsrute - eller nærmere en elskovsrute, og den følger Rasmus.
Øverst Svinger Rasmus ned ad Skipperstræde fra Von Ostensgade.
Anden række, besøger han bagerjomfruen. Bageren var beliggende i Sønderstræde 4 i Dragør. Huset er opført i 1877 af bagermester Fritz Leisner, og i næsten 100 år var der bager i huset. i 1969 lukkede forretningen (den sidste bager var Gunnar Hagel), og fra 1977 og tyve år frem, husede butikken en guldsmed. I dag er det beboelse.
I tredje række taler Rasmus med en dame i vinduet på Jens Eyberts Plads, set fra Chr. Mølstedsgade, i Dragør.
Nederste række er Skipperstræde i Dragør.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Øverst taler Rasmus med en ung dame. Det foregår i Skipperstræde 10, Dragør. Bemærk at det stadig er den samme dør i huset.
Og endelig finder han frem til Parsberg, I Det Hvide Lam.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Floridor/Celestin kører sammen med Charlotte til Rasmussens Hotel. På adressen i Strandgade i Dragør, har restaurant Beghuset nu til huse.Huset er bygget sidst i 1880tallet, og var oprindeligt dansesal og restaurant under navnet "Holms Lokaler". Stedet har endvidere huset Dragør Skibsførerforening, barbersalon samt Dragør Borgerforening - hvis skilt stdig pryder facaden.
Nederst opsøger ritmester Alfred Schmuck frøken Corinna - stjernen i Floridors operette. Det er ligeledes optaget i Dragør, og huset der lægger facade til, er beliggende på Badstuevælen nr. 6.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Pladsen som ritmester Schmuck rider over for at besøge frøken Corinna, er Badstuevælden i Dragør. Før 1964, hvor der blev indført forbud mod bilkørsel i Dragørs gamle bydel, blev pladsen krydset af flere kørebaner. Den fik sit nuværende udseende efter 1964.
Navnet har intet med badstue at gøre - men væl er nederlansk for vandhul, og badstue er formodentlig afledt af det skånske ord "bastu", va et tørrehus til hør.
I slutningen af 1700-tallet har der på pladsen været en brønd - Bastebrønden.
Tidligere blev Badstuevælen krydset af kørebaner, men da der i 1964 indførtes et generelt forbud mod bilkørsel i den gamle bydel, blev pladsen omlagt og fik sit nuværende udseende.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Charlotte stikker ud af vinduet på hotellet - og det er Volmerhus, Slippen 3, i Dragør, som lægger krop til. Efter sigende beholdt købmandshandelen i Volmerhus nogle af skiltne fra filmen, så pudsige utidssvarende skilte, kunne ses på facaden længe efter optagelserne var slut.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Dirchs velkendt sang på væltepeteren, fører ham forbi en meget berømt mølle. Højsager Mølle på Højsagervej nr. 8, uden for Fredensborg, har været portrætteret i en del film og TV-serier. Den er bl.a. også med i en af Støver-filmene, i scenen hovr den stakkels Feddersen tortureres - ved ikke at få lov til at spise sin madpakke.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Et af filmens højdepunkter - Charlottes redning af operetten, ved at synge sangen om den store tromme, er optaget i Slagelse, i det tidligere Hotel Casinos teater- og biografsal. Hotellet nedbrændte 4. juli 1976, og på stedet er der nu opført butiks- og beboelsesbygninger. Stedet var beliggende Jernbanegade 2.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Den gode Rasmus, som skal finde løjtnant parsberg, ville være kommet på lidt af en ridetur, hvis det hele ikke var film - for rideturen begynder i Grønnegades Kaserne i Næstved, og ender i Dragør - en lille galop på 91 km.
Kaserne var beliggende lige midt i Næstved, og husede fra 1797 og frem til sin luknng i 1977, fodfolk og rytteri. Stedet hedder Sandbjerget og ligger mellem Farimagsvej og Grønnegade.
I 2002 stod det nye kulturhus færdigt. Stedet er nok mest kendt for Grønnegades Teater. En del af bygningerne er revet ned, bl.a. den lange bygning som ses fra porten på første billede i 3. række. Det er den lange bygning længst til højre på nederste venstre billede.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Parsberg leder efter Charlotte på den lokale station, og det er Høng Station, på Jernbanevej 6, Høng, som bliver benyttet. Stationen er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck, og taget i brug 30. april 1898.
Øverste venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.