Guld til præriens skrappe drenge
Selve ordet: Kartoffelwestern. Det lyder sjovt, men også lidt som cowboys med
maven fuld af tung, tung kartoffelmos. Filmen skulle foregår i det vilde westen,
og blev optaget næsten over alt i Danmark.

 

Byen Cornerstone blev opbygget i hærens øvelsesterræn i Vassingrød Old,mellem Farum og Slangerup, men for at få vidderne og det tørre prærielandskab med, blev en del af optagelserne henlagt til de gamle brunkulslejre i Søby, mellem Herning og Brande.
Gennem besættelsen supplerede bl.a. brunkuldslejrene i Søby, den sparsomme importerede brændsel, med brunkuld, der blev gravet i området. Det var et ikke helt ufarligt job, og da udvindingen stoppede i 1970, var området efterladt arret og godlt. Perfekt til prærie. Da havde stedet også været den største birdragyder til landets energiforsuning i 30 år.
Siden har naturen taget en del af området tilbage, men der er stadig steder, hvor det er forbundet med livsfare at bevæge sig.
Det siges at da de mange telefonpæle i området, ikke kunne undgås at komme med på billederne, og derfor blev Jesper Kleinsfigur også telegrafist.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


En anden del af filmen, blev optaget ved Råbjerg Mile i Vendsyssel. Stedet er en miniørken på ca. 1 km2, og det golde sand, passede også godt til at illudere tørt prærielandskab. Jegten på prærievognen er optaget her.
Råbjerg Mile er beliggende - meget passende - på Råbjerg Milevej, ved Bunken Klitplantage mellem Skagen og Frederikshaven. Det er en af de største vandreklitter i Europa, med sine ca. 3,5 millioner m3, der kan nå imponerende 35-40 meters højde. Afhængig af vind, bevæger klitten sig fremad med 15 til 30 meter mod nordøst hvert år. Råbjerg Mile er fredet, men der er fri adgang for besøgende.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

En del af optagelserne blev henlagt til Lynge Grusgrav - eller Farum Sten og Grus - FSG, som grusgraven retteligt hed. Grusgraven lå på Slangerupvej, tæt på det militære øvelsesområde, hvor westernbyen var opbygget. Det er bl.a. her et Shanahos far bliver dræbt af skurken, der forsøger at camouflere drabet med en indianerpil.
Badescenen må også være henlagt til grusgraven, da det ville være alt for farligt at bade i søerne i Søby Brunkulslejre.
Siden midten af 1800-taller har der været udvundet på stedet. I 1896 dannedes Farum Kalkbrud, 18. august 1909 stiftedes Farum Teglværker Sten og gruskompagni A/S. Teglværksproduktionen ophørte midt i 1950'erne, er herfter skiftede grusgraven igen navn, denne gang til Farum Sten og Gruskompagni A/S. Stedet blev udlagt til rekreativt område i 2009.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Westernbyen Cornerstorne blev bygget op onkring en gammel lade på hærens øvelsesterræn mellem Farum og Slangerup. Området hedder Vassingrød Old (old er et gammelt or der betyder græsmark), og efter filmen var færdig, blev hele byen - på nær laden - revet ned.
Nu ligger der på stedet The Scandinavian Golf Club, og området ligner ikke længere sig selv. På billedet til venstre i midten, kan man se området, før der blev anlagt 36 huller - på billedet under, er landskaber markant ændret, efter golfklubben har møbleret landskabet om. Men et eller andet sted i dette område, blev byen altså opbygget af gamle planker og andet genbrugstræ.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Biggy mødes med Sam, der vogter køer. Og denne scene er optaget i naturområdet Jydelejet, ved Møn. Stedet hedder egentligt Jydeleje-Faldet, og er beliggende ved kridtformationen Taleren. Stedet er et kalakoverdrev, og strækekr sig fra Hunosø til kanten af Møns Klint - ca 1,5 km. Området er flankeret af skræter på begge sider, med en højdeforskel på op til 75 meter. Foruden at være så smukt et sted, at det måtte med i "Guld til præriens skrappe drenge", hvor det står som skarp kontrast til de mere tørre lokationer, så er stedet kendt for at rumme, ikke færre end 14 forskellige orkidearter.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.