Ih, det var dog den stiveste
Historien kunne lige så godt hedde "Den standhaftige præstep.." - ahømm - men det gør den ikke.
Dirch optræder sporadisk i filmen, der er optaget i Forsmark i Sverige.
Ikke en af Dirchs ypperste film, men sjov på sin egen svenske facon.

 

Præsten ankommer til den lille landsby, og spørger om vej til præstegården. I baggrunden ses klokketårnet. Stedet for optagelsen er Forsmarks Bruk beliggende i det nordøstlige Uppland, ca. 100 km nord for Stockholm. Stedet har en lang histore for produktion af jernmalm.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


 

Herregården Forsmark lægger bygninger til den frisindede grevinde. Stedet stod færdigt i 1774, og blev i 1782 solgt på auktion til en præst ved navn Samuel af Uggla.
Stedet er nu konferencebugning for Forsmark Power Group, der driver atomkraftværket Forsmark, nogle få km nord for Forsmarks Bruk.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Præstegården - eller bygningen der benyttes som præstegård, er ligeledes beliggende i Forsmarks Bruk. Bygningen er oprindeligt stedet første herregård / palæ, opført i 1765. Det gamle var blevet nedbrændt af den russiske hær.
Ser man efter, kan men se at der oprindeligt var to sidebygninger, men den ene er blevet revet ned siden filmen blev optaget i 1970.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Kirken er påbegyndt i 1794, som erstatning for mindre trækirke, på foranledning af Samuel af Ugglas, ejer af Forsmarks Bruk. Kirken blev indviet i 1800. Det er bygget i nyklassisicistisk stil, tegnet af arkitekt Olof Tempelman (må siges at være det rette navn på en arkitekt til at helligt hus).
I en krypt under koret ligger efterkommere til bygherrens familie og slægtninge.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

I filmen køres den stakkels hårdt prøvede præst fra byen til den lokale biskop. På turen passerervognen en smuk gammel stenbro.
Broen er beliggende 2-3 km syd-øst for Forsmarks Bruk, i retning mod Johannisfors, ved afkørslen fra rute 76 i retning mod Kallerö.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Byens stenbro, der vises gentagne gange i filmen. Ligeledes fra Forsmarks Bruk, beliggende på Bruksgatan, der skærer gennem byen som en midterakse.
Opbygningen med en grundakse gennem byen kan man takke arkitekten Frederik Magnus Piper for. Han var inspireret af syv års ophold i England, og anlagde stedet efter Engelsk forbillede.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Det var ligeldes Frederik Magnus Piper der anlagde Forsmarks Bruks smukke park, efter Engelsk forbillede. Stedet fremstår i dag , som en af de bedst bevarede engelske parker i Sverige.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Forsmarks Bruk er beliggende i det nordøstlige Uppland, ca. 100 km nord for Stockholm.
Siden 1400 tallet havde der være jernindustri på stedet, men da kong Gustav Vasa grundlagde et jernværk der i 1570, kom der for alvor skub i tingene.
Stedet blev forpagtet af driftige personer, og efterhånden ankom mange belgiske håndværkere og arbejdere til området, for at slå sig ned.
I 1719 blev stedet mølle hærget af russerne - den 20. juli brændte den næsten ned til grunden. Det opbyggede jernlager tog de med som krigsbytte - og smed i havet! Forsmark fik 8 år skattefritagelse, så møllen kunne genopbygges.

Efter forskellige ejerskifter, blev Forsmark i 1751 købt af firmaet Jennings & Finlay. De gennemførte en ny byplanlægning på stedet.
Et nyt palæ blev afslutte i 1765. De gamle var blevet nedbrændt af den russiske hær. Det nye palæ blev opført i sten, mens sidebygningerne i træ bibeholdtes.
De små bygninger blev hurtigt antaget for at være upræsentable, og et nyt og større palæ - herregård - blev tegnet, opført og færdigbygget i 1774. John Jennings døde før byggeriet blev færdiggjort, og hele området blev solgt på auktion i 1782.
Køberen var en præst ved navn Samuel af Uggla, hvis efterkommere ejede stedet helt frem til 1975.

I 1975 købte Forsmark Power Group stedet. FPG driver atomkraftværket Forsmark nogle få km nord for stedet. De gennemførte en omfattende renovering af stedet.
Den gamle skole, præstegård, herregården tjener i dag som kontorer og benyttes til konferencer.
Det gamle mejeri blev omdannet til kro i 1970, magsinet er museum, der kan fremvise en stor samling maskiner der anvendtes på stedet før i tiden.
Foto fra Vattenfalls informationsmateriale om stedet.