I kongens klæ'r
Kjeld Petersen er ikke begejstret for sin svigersøn, svigersønnen er heller ikke begejstret for ham.
Kjeld bliver fuld, opfører sig dumt, og ender i samme militærlejr
- med svigersønnen som overordnet, og Ove og Dirch som lyspunkter.

 

Buster Larsen og Arthur Jensen spiller et par ubehagelige smugler, der dog har fantasien med sig. Narko skal smugles ind i landet med balloner. De sejler ud fra Hellerup Havn, beliggende på Strandparksvej i Hellerup.
Udsigten ind mod København, har ændret sig en smule siden 1954. Der er lidt mere papkasse end skyline over den nu.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Kjeld Petersen spiller Johan A. Petersen, partner i firmaet Petersen, Petersen og Petersen, med speciale i fjer og kapok (Kapok er naturfirbre - også kendt under navnet silkebomuld. Det er ca. 6 gange lettere end bomuld, og vanskeligt at fugte, og er blevet benyttet som stoppemateriale til alt fra madrasser, dyner, tøjdyr - og sågar redningsveste. Og så anses træet mange steder for at være helligt)
Firmaets hovedkontor er beliggende på Rømersgade 7, lige op ad Israels Plads og Grønttorvet i København.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Under øvelsen ender Jens - 65 (Ove), Søren - 66 (Dirch) og Johan - 67 (Kjeld) i en lastbil på vej mod Skjoldenæsholm. Undervejs passerer de dette vejkryds og jernbanebro, beliggende på Skjoldenæsvej, der fører mod herregården Skjoldenæsholm. Krydset findes endnu, men broen har måttet lade livet - efter sigende blev det sprængt i luften af enten militær eller hjemmeværm, en gang efter 1961.
Nederste foto herover er nemlig dateret 1961. På luftbillederne ovenover kan man på venstre foto fra 1954, se jernbanebroen. Området til venstre for den nu forsvunde bro, tilhører Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film. Det gamle foto af broen er fra evp.dk

Johans datter og hendes soldat, tager på tur til Kronborg i Helsingør.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Herregården Skjoldenæsholm, bliver udgangspunkt for en militærøvelse. Den smukke herregård, kan dateres helt tilbage til 1348. Denne blev senere nedrevet, og en ny opført 1567. Der er bygget til i flere omgange, og den nuværende gård, skulle se meget anderledes ud, end den oprindelige fra 1567. Efter en omfattende renovering i 1991, danner stedet num ramme for hotel og konferencevirksomhed, ligesom der støder golfbane, og sporvejsmuseum op til gården. Adressen er Skjoldenæsholmvej 106, Jystrup.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Johan, Søren og Jens - 67, 66 og 65 hører til kaserne i Ringsted. Kasernen var beliggende på Teglovnsvej i Ringsted. Gården samt Tegvovnsvej blev benyttet til flere optagelser. Bl.a cykler Oline iklædt uniform, tilbage til Johan Petersens hus, og senere spiller et militærorkester op til sang på samme vej.
Man vil bemærke, at man under indspilningen af filmen, var ved at opføre en ny hovedbygning (ses i baggrunden midt i billedet) og historien går på, at såvel håndværkere såvel som lokale beboere fik en oplevelse lidt ud over det sædvanlige, mens indspilningerne stod på. I filmen kan man faktisk se, hvordan nogle håndværkere kalder på hinanden, og stiller sig op for at følge optagelserne.
Murene skulle have været fyldt med nysgerrige børn og unge, som ville have et glimt af de kendte hovedpersoner.
Kasernen er indviet 15. august 1914, og husede fra 1952 Artilleriets Befalingsmandsskole. Derfor den nye bygning. Fra 1974 blev der gradvist droslet nedfor styrkerne på stedet, og i 1999 blev kasernen nedlagt. I maj måned 2001 overtog Ringsted Kommune stedet.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Den stakkels Johan har svært ved militærlivet. Han ender på straffeeksersits, på det grønne område bag ved Ringsted kaserne. I dag gennemskæres området af flere veje med militært klingende navne, f.eks. Kaserne Parkvej.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Buster er filmens skurk, og han indleder filmen med at blive løsladt fra fængslet, i bedste Egon Olsen stil. Dog holder der ingen medsammendsvorne og venter på ham, men han må gå på sine flade fødder. Stedet han løslades fra, er Vestre Fængsel i København, beliggende på Vigerslev Allé 1D.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Buster Larsen stjæler Johans tøj, og da der er penge i tegnebogen, så bliver det fejret med en ordentlig omgang på restaurant Hong Kong i Nyhavn 7, København.
HUset er bygget mellem 1674 og 1694 og fik sit navn i 1953. Der er retaurant i kælderen og natklub for oven, med fristende kvinder og dyr champagne. LIne Kessler var en overgang trækplaster for stedet - altså natklubben. Og så skulle stedet have døgnåbent.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Johan kommer glat afsted da han kører spirituspåvirket og standses af en betjent. Den vilde køretur starter på Rømersgade 7, Isreals Plads, fortsætter rundt i de små gader, og ender på Dag Hammerskjolds Allé /Østergrogade, hvor Johan bringres til standsning.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

De to skurke sejler fra tolderne og ind i Frihavnen (den gamle Frihavn), hvor de undslipper toldbåden. Stedet har ændret sig meget siden 1954. Mange af de sjældfulde gamle pakhuse har måttet lade livet, for glas, stål og beton. Men så er det jo godt vi har filmen. Før i tiden gik de to kajer under navnet Østkajen og Vestkajen. I dag hedder de (Ny) Amerikakaj og Pakhuskaj. De to skurke sejler båden ind i den lille kanal mellem den gamle frihavn og langellinje, beliggende mellem Pakhuskajen og Langelinjekajen, hvor de tager trappen op, og forsvinder.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Skurken kan ikke få deres smugkervarer med ud fra området, der før i tiden var indhegnet, og med tolvagt ved den eneste udkørsel. De går på den gamle Vestkaj og Østkaj, og på Midtermolen, er før hed Østre Silokaj og Vestre Silokaj. I baggrunde kan anes det smukke silopakhus, tegnet af Dahlerup. Bygningen brændte i 1968 og blev revet ned. I det gamle Frihavnsområde, lå der både Post- og Telegrafvæsen, "Boderne" med skibsforsyninger, vagtbygninger samt politistation mm. hvoraf mange bygninger stadig findes.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

De to skurke kan ikke medbringe deres smuglervarer, da der var toldvagt ved en gamle frihavn. Bygningen med politistation og told, ligger stadig på. Tolbygningen ligger stadig i krydset mellem Indikaj, Kalkbrænderihavnsgade og Folke Bernadottes Allé. I baggrunden anes Langelinjebroen, og på luftfot kan man se, hvordan bygningern så ud i 1954.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Johan A. Petersen tager sig en kølende dukkert fra badehuset, efter endt arbejdsdag, og det er også her han bliver bestjælet, og ender i skurkens tøj - hvilket ikke hjælper på han humør. Det er samme stedhans datter og svigersøn også parkerer bilen.
Huset skal forestille at ligge på den modsatte side af vejen. Det er dog ikke tilfældet - dette må være optaget et sted i Charlottenlund, sandsynligvis i nærheden af Mosehøjvej eller Ordruphøjvej.
Location for dette, er på Strandvejen, lidt nord for Rungsted, lige skråt over for Højagervej.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Johan A. Petersen kører forbi et hus i dette kryds i filmen. Huset er beliggende i krydset mellem Ordruphøjvej og Mosehøjvej i Charlottenlund.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.