Lykke paa rejsen
Dirchs første filmoptræden - i en ganske lille rolle.
Mens Betty og grev Claus sidder og sludrer på en parisisk cafe,
ser man lige en ung Dirch stikke snuden frem et par gange. Og det var så den opstræden.

 

Grev Klaus' tante og onkel - Heralda Broholdt og Mathias Broholdt - residerer på Moskekloster. Hun i de finere gemakker, han ude i gartneriet.
Slotter der lagde udendørslokaliter til optagelserne, var Ledreborg Slot, Ledreborg Alle 2D, ved Lejre, mellem Roskilde og Hvalsø på Sjælland.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Området omkring porten til pladsen foran slottet, benyttes flere gange i filmen.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Her er porten set fra gårdspladsen - bemærk de mange søjler med buster og figurer.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Ledreborg SLot, oprindeligt Lejregård, blev opført i i 1740-45 af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI. Slottet har nu været familien Holstein-Ledreborg domicil i over 250 år. Hovedbygningen indeholder en hel enestående samling af de oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er således i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabsarkitektur.
Her set fra parkanlægget, der gennemskæres af Konnerup Å.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Her ses hovedbygningen fra en anden vinkel, hvor den stejle skrænt op til slottet, kunne forceres ad en trappe. Trappen er nu erstattet af en snoet sti.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.