Majorens oppasser
Historien om forsvarsministeren
der aldrig har været soldat - men indkalder sig selv.
Og hvad er det nu lige med ham kineseren...?

 

Her optræder Dirch på slap line, som forsvarsminister Thomas Edison, ved den gamle hovedport til Farum Kaserne. Vagtbygningen ligger stadig ved indfaldsvejene til området, som et levn fra en svunden tid.
Farum kaserne åbnede 15. marts 1956. Der var oprindeligt 3 områder: depot- og garageområder lå vestligst langs Farum Lillevang, ud til en betonvej, der førte videre ud i øvelsesterrænet. I midten af området lå indkvartering med undervisningsbygning, og østligst lå administratins- og fritdsområdet, kommandobygning, infirmeri, fritidshjem med kaffestue for de værnepligtige, messer, bibliotek, gymnastiksal og en varmecentral. Kasernen havde endvidere eget vandværk og spildevandsanlæg, samt 11 tjenesteboliger, der den dag i dag befinder sig på Engeniørvænget.
Det var Sjællandske Ingeniørregiment der var hjemmehørende på Farum Kaserne i årene 1956 til 1997. Fra 1997 til lukningen i 2003, var det Ingeniørregimentet.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Eksercerpladsen foran barakken, hvor en hårdt plaget sergent forsøger at træne Thomas, er i dag blevet grønt område. Tilbage er kun den lille dam, der ses bag soldaterne.
Her set fra Regimentsvej med udsigt mod Eskadronvænget.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

- I lysningen bag træet, lå barakken, hvorfra Dirch kom løbende ud, og formanede sergenten om at nu måtte han da snart kunne huske hans nummer. Her set fra Garnisionsvej 30.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Stien mellem barakkerne - hvor obersten og majoren kommer løbende - her set fra Regimentsvej.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Barakkerne, hvor majorens datter Lise, kommer omkring hjørnet, lå på den gamle betonvej, idag erstattet af den asfalterede Garnisionsvej. Ikke meget afslører, at der her lå række efter række af bygninger.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Det er her Lise støder ind i Thomas. I dag ser stedet en del anderledes ud end i 1964.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

- Pladsen ved motorgården hvor obersten kører i ring med kone, hunde og Dirch, ligger for enden af Garnisiosvej.
- her lå vognliften og det lille tankhus. I dag blot et grønt område.
De gule cirkler angiver locations for de scenerne. Ringen yderst til venste: Motorgården.
Midterste ring: eksercerpladsen foran den lille dam - der stadig eksisterer.
Den lille ring yderst til højre, indgangen med portvagtens hus.
Farum Kaserne blev opkøbt af Farum Kommune og endelig overtaget 16. maj 2001, og små to år senere - 1. april 2003 startede kommunen det store nedrivningsarbejde. I dag er området en helt ny bydel i Farum, og der er planlagt i alt ca. 800 boliger i området.
det gamle øvelsesterræn er i dag lavet om til golfbane.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Køkkenkulissen er opbygget i Risby Studier / Novaris Studio Risby.
I et lille skrift fra Kroppedal Museum, ses tydeligt metal vindeltrappen, nederst til venstre i billedet fra studierne -markeret med lusegult.
Fotoet er sandsynligvis taget under opbygningen af kulissen til Major Clausens køkken, der spiller en fremtrædende rolle i filmen.
Venstre foto er fra filmen, højre Kroppedal Museum, Jens Aage Jungersen. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

I filmen er Forsvarsministeriet henlagt til Proviantpassagen, der går fra Christiansborg, langs bibliotekshaven og fortsætter ned forbi det Dansk Jødiske Museum.
Bygningen der lægger murer til filmens forsvarsministerium huser i virkeligheden Rigsarkivet.
Den 163 meter lange Proviantgården (kaldes også Provianthuset), blev opført 1599-1605 på foranledning af Christian IV (1577-1648). Proviantgården blev derved en del af Tøjhuskomplekset, som også bestod af det overfor beliggende Tøjhus, krigshavnen (nu Bibliotekshaven) og Galejhuset (nu Dansk Jødisk Museum).Trappebygningen der ses midt på huset blev påbygget i 1772 under ledelse af G. E. Rosenberg (1739-1788) og her er nu fælles indgang til henholdsvis Rigsarkivet og Folketinget. Proviantgården er brændt tre gange: 1629, 1719 og senest 9.februar 1992.

Lise, majorens datter, gemmer sig bag en søjle til indgangen til Bibliotekshaven, med udgang til Proviantpassagen.
Haven ligger på Slotsholmen, på Søren Kierkegaards Plads mellem Christiansborg og Det Kongelige Bibliotek, der opførtes i 1898 – 1906 efter tegninger af arkitekten Hans J. Holm.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.