Slap af, Frede
Ballings herlige spion-komede fra 1966 er fyldt med spas
- og ikke mindst lige så mange fine locations. De fleste steder ligner sig selv, her mange år efter,
Men et enkelt sted, har naturen taget magten.

 

I filmen køres der rigtigt meget i bil - faktisk tværs over Danmark. Et af de smukke steder, hvor den lille 2CV tøffer afsted, er Elverdamsvej ved Isefjorden. Siden 1966 har landskabet ikke ændret sig synderligt. Elmasterne langs vejen er blevet fældet, men ellers er udsigten stadig smuk.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Frede jages af skumle agenter, og en af biljagterne foregår i et hyggeligt villakvarter. Kigger man efter, kan men se højhusene i Bellahøj i baggrunden, og det er da også i dette områder, der brændes gummi af. Her er Frede lige ved at støde sammen med skurkene, hvor Håbets Allé krydser Karlstads Allé i Bellahøj.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Fra to steder der stort set ligner sig selv, skal vi nu ud i den vilde natur. For nok en biljagt blev filmet i det smukke Vendsyssel. Rugbjerg Knude illuderede stedet, hvor Il Commandantes luksushotel - Hotel West - lå placeret. I denne scene ses Rugbjerg Knude Fyr i baggrunden, men 50 års sandflugt, har flyttet klitten så langt ind i landet, at fyret er næsten usynligt fra Fyrvej. Klatrer man op i klitten, er fyret der stadig, men nok ikke så meget længere. De omkringliggende bygninger er allerede borte, og den samme skæbne lider fyret også inden for en overskuelig årrække.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

Agent Smith leder efter Dr. Ling Fu, og sporer Frede ved hjælp af en sporingspille. Dette fører ham forbi Mygdal Kirke, før han finder Hotel West. Kirken er fra et tidspunkt mellem 1200 og 1250, og har aldrog været udstyret med et tårn. Til gengæld står der et træklokketårn ved siden af kirken, med en klokke fra 1560. På klokken står der "Varbom done manet in eternom" (Herrens ord varer i evighed), på et næsten fejlifrit latin.
Der er røget et par træer siden 1966, til gengæld er der kommet en del flere træer på bakken i baggunden.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.


Fra en moderne lejlighed på Bellahøj, udsender Il Commandante sin dødsendfarlige kvindelige agenter.
Helt præcist fra ejendommen på Ved Bellahøj Syd nr. 24.
Stedet har ikke ændret sig synderligt siden filmen blev optaget.
I folkemunde blev husene kaldt "Bella-høj-husene" De var Danamrks første højhuse, og resultatet af en arkitektkonkurrence i 1944. Arkitekterne var Mogens Irming og Tage Nielsen. De i alt 28 højhuse blev opført i begyndelsen af 50'erne, og er ikke lige høje. De højeste er 13 etager - de laveste 9.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.

I filmen transporteres Dr. Ling Fu kørt i en kasse på ladet ef Folkevogn over Den gamle Lillebæltsbro. Eller på dette tidspunkt hed den retteligt bare Lillebæltsbroen, for byggeriet af Den nye Lillebæltsbro var lige begyndt, og den stod først færdig 4 år senere.
Var den gamle bro ikke blevet bygget, skulle skurkene i stedet have sejlet fra Snoghøj til Middelfart.
Broen er bygget mellem 1925 0g 1935, er 1178 meter lang, kostede 32 millioner, og i modsætning til den nye bro, må man gå over den.
Venstre foto er fra filmen, højre foto er stedet nu. (Google) Filmfoto vist med tilladelse fra Nordisk Film.